HomeVideoKloka Listan - BLOCK 5: 10 Kloka råd

Kloka Listan - BLOCK 5: 10 Kloka rådBeräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel.

Peter Bárány, docent, överläkare, Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande
expertrådet för medicinska njursjukdomar.

Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken med CHA2DS2-VASc och ta ställning till tromboemboliprofylax. Prioritera antikoagulantiabehandling framför ASA.

Behandla blodtryck bättre – sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp.

Säkerställ diagnosen inför behandling enligt ”hjärtsviktstrappan” och eftersträva en god frekvensreglering (under 70 slag/minut vid sinusrytm).

Paul Hjemdahl, professor, överläkare, Klinisk farmakologi,
Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för hjärtkärlsjukdomar.

Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre och urinodla endast vid symtom från urinvägarna.
Undvik antibiotika de första 10 dagarna vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

Elda Sparrelid, med dr, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för infektionssjukdomar.

Behandling med protonpumpshämmare är olämplig vid magont utan känd orsak.

Per Karlén, Överläkare Danderyds sjukhus.
Undvik propiomazin och tramadol till äldre.

Inga Klarin, med dr, överläkare, ordförande, Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande expertrådet för geriatriska sjukdomar.

Bisfosfonat är ofta indicerat efter osteoporosfraktur. Ompröva terapin efter 3-5 år då risken för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden.

Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset, ledamot expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Öka användningen av akamprosat, naltrexon och disulfiram vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

Mussie Msghina, docent, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande
expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Likes: 0

Viewed: 126

source

Previous post
Howl-O-Stream! Fight For A Cure!
Next post
Jessica Holien | St. Vincent’s Institute of Medical Research | Australia | Drug Discovery 2015 | Conference Series LLC

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz