HomeVideoReklama online leku Benfogamma dla Woerwag Pharma | Benfogamma online commercial for Woerwag Pharma [PL]

Reklama online leku Benfogamma dla Woerwag Pharma | Benfogamma online commercial for Woerwag Pharma [PL]Odbiorcy: Ponieważ Benfogamma zmieniła status z leku wypisywanego na receptę na lek bez recepty, grupa docelowa lekarzy i farmaceutów rozszerzyła się o grupę diabetyków (pacjentów).

Cel: Pokazać powikłania cukrzycy, którym zapobiega Benfogamma. Naszym założeniem było stworzyć mocny przekaz, który przykuwałby uwagę grupy docelowej od samego początku, a jednocześnie szedł w parze z prezentacją Benfogammy jako rozwiązania problemu. Film musiał być zarówno emocjonalny, jak i merytoryczny.

Rozwiązanie: Wykorzystaliśmy technikę paralaksy zdjęć, aby pokazać prawdziwych ludzi, z którymi mogliby utożsamiać się pacjenci. Pokazaliśmy powikłania cukrzycy w namacalny sposób, np. wizualizując sposób widzenia pacjentów z retinopatią. Wideo powstało w zgodzie z key visualem kampanii, stworzonym przez Clipatize na potrzeby projektowania materiałów drukowanych i internetowych. Wideo jest częścią strony benfogamma.info, również stworzonej przez Clipatize.

Skontaktuj się z nami na sayhello@clipatize.com
-.-.-.-
Audience: Since Benfogamma changed its status from Rx (prescribed medicine) to OTC (without prescribtion), our target group was no longer only doctors and pharmacists but also diabetic patients.

Objective: To show possible complications of diabetes that Benfogamma prevents. We wanted to hit the audience with a strong message from the very beginning, and at the same time offer them a comforting solution. We wanted the message to be emotional and at the same time meaningful.

Solution: We used parallax effect on photographs to show real people who the audience can identify with. We presented the possible complications of diabetes in a tangible way, e.g. by visualising the vision of patients with retinopathy. We produced the video in line with the campaign key visual that we designed for printed and online materials. The video is a part of the website benfogamma.info, also created by Clipatize.

Contact us for inquiries at sayhello@clipatize.com

Likes: 0

Viewed: 47

source

Previous post
The Truth About-How To Manage Diabetes-Carol Stream Illinois-Type None Diabetes
Next post
Diabetes Self-Management Education and Support Video by the NC Division of Public Health CCCPH Branch

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz